Massagetherapie

Contact en Ontmoeten

Massagetherapie is een lichaamgerichte therapie die je leert om contact te maken met de taal van je lichaam. Er is alle aandacht om te luisteren naar wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Het gaat over de balans tussen denken, voelen en doen.

Aanraken, gesprekken en bewegingsoefeningen stimuleren de ontwikkeling van je voelende vermogen.
Er is aandacht voor de patronen en gevoelens die daarin ontdekt kunnen worden. Je kunt leren zien hoe ze jouw denken en doen sturen.

 
Holistisch
Ik werk vanuit een holistische visie wat wil zeggen dat ik me tijdens de behandeling niet alleen richt op de klacht, maar op jou ‘als geheel’.
Ik nodig je vooral uit te voelen hoe het nu is, zonder oordeel. Zonder dat het hoeft te veranderen, ook al is dat soms lastig.
In de therapie krijg je inzicht in je eigen gedrag en de problemen die daar mee te maken hebben. Je kunt je door het ontwikkelen van je voelende vermogens jouw unieke manier ontdekken om anders met de klacht om te gaan.

 
Geraakt
In de massage kan er bij jou iets (aan)geraakt worden. Dit kan puur fysiek zijn, maar er kan ook een gevoel of emotie op een diepere laag geraakt worden. Door stil te staan bij wat zich aandient, kan er ruimte ontstaan om gevoelens, emoties, energie, levenskracht bewust te gaan ervaren.
Je wordt uitgenodigd om met een open blik op zelfonderzoek te gaan en je daardoor meer bewust te worden van jouw fysieke en mentale gesteldheid.


Steun
Massagetherapie kan ook gecombineerd worden met fysiotherapie, psychotherapie of andere behandelvormen als aanvulling of ondersteuning.

 

Voor wie
Massagetherapie is geschikt voor alle leeftijden en ondersteunt bij problemen zoals omgang met conflicten, relatieproblemen, gebrek aan zingeving, omgaan met agressie, grenzen stellen en problemen tussen levensfaes.

Als je vermoeidheid, overbelasting, spanning, minderwaardigheidsgevoelens, slapeloosheid, depressieve gevoelens of (chronisch) lichamelijke klachten met of zonder aanwijsbare oorzaak ervaart. 

 

Wanneer er in je leven een grote verandering heeft plaats gevonden bijvoorbeeld door ziekte, tijdens een rouwproces, bij stress en burn-out of bij het verwerken van een traumatische ervaring.
 

Aandachtsvolle aanraking helpt om meer in je lijf te komen en je eigen grenzen beter te ervaren en te bewaken.

 

Werkwijze
De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek, een massage en een nagesprek. Om mezelf een beeld te kunnen vormen van je situatie vraag ik tijdens het intake gesprek o.a. naar je klachten en medische achtergrond. De massage sluit aan bij wat op dat moment aandacht vraagt bij jou. De massage van Ont-Moeting bestaat uit rustige, met aandacht gegeven aanrakingen. Zo word je je bewust van de plekken in je lichaam waar het gespannen, pijnlijk of juist prettig aanvoelt.
In het nagesprek bespreken we wat de massage met je heeft gedaan.

 

In de hierop volgende sessies starten we altijd met een voorgesprek zodat een massage gekozen kan worden die aansluit bij je actuele situatie.

Bewustwording is het uitgangspunt. Tijdens massage kunnen er gevoelens, herinneringen of gedachten naar boven komen. Door hier naar te kijken, krijg je meer inzicht in jezelf en hoe je in het leven staat. Hierdoor geef je jezelf de kans om te ontwikkelen.

Naast masseren komen aandachtsoefeningen, mindfulness en focussen aan de orde. In de nagesprekken staan we stil bij je ervaringen zodat je je bewust kunt worden en inzichten krijgt.


Het aantal sessies en de frequentie bepalen we in overleg.